WAAROM VENTILEREN?

De lucht binnenshuis wordt elke dag vervuild door de bewoners (door te ademen, zweten), door hun activiteiten (koken, douchen, verwarmen en roken), maar ook door het huis zelf (radon, vluchtige organische stoffen, verf, detergenten, …).


Overvloedige isolatie en onvoldoende ventilatie creëren samen een muffe en vervuilde lucht die verschillende ongemakken met zich meebrengt zoals mijten, schimmelvorming, overbrengen van virussen, bacteriën, vochtophoping en de concentratie van schadelijke chemische gassen zoals CO2 (uitgedrukt in ppm).


Een slecht binnenhuisklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, een droge keel, oogirritatie, hoofdpijn, allergieën, concentratieverlies, energietekort of slaperigheid. Een teveel aan vocht in huis kan op zijn beurt geurtjes, condensatie en schimmelvorming met zich meebrengen. Daarom is het uitermate belangrijk om grondig en op regelmatige basis te ventileren.

VENTILEREN: VOOR U EN UW WONING!

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat het volstaat de ramen af en toe te openen.

Het effect dat hiermee wordt bereikt is echter tijdelijk, en bovendien gebeurt

ventileren via open ramen niet gecontroleerd, wat een energieverlies met zich

meebrengt. Bovendien kan het openen van ramen andere problemen met zich

meebrengen, zoals geluidshinder, verhoogde kans op inbraak, het binnendringen

van insecten, en zo verder.

INVESTERING VOOR UW GEZONDHEID

Een ventilatiesysteem is een investering voor uw gezondheid, uw comfort

en het vermindert zelfs uw gasverbruik. Met een ventilatiesysteem D kan u

maar liefst 250 kubieke meter aan aardgas besparen.

BROCHURE VENTILATIE

CONTACTEER ONS

Bent u van Wijnegem of de contreien van Antwerpen? Neem dan zeker contact op. Dat kan via e-mail of het contactformulier.

MnM Smart Energy Solutions

voorziet u graag van een vrijblijvende offerte.

MnM Smart Energy Solutions